بسمه تعالی

 

درباره-ما

    بیانیه ماموریت الو فارمر (aloofarmer)

بین فعالین بخش ، دانشجویان ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی بخش کشاورزی به روش های مختلف پلی باشد تا

به صورت مقرون به صرفه و دقیق دانش فنی و نهاده های کشاورزی را از طریق یک کلیک تحویل نماید.

طرفِ این بازار (عرضه و تقاضا) با یکدیگر ارتباط هوشمند بر پایه IT بر قرار می کنند در نتیجه سطح کمی و کیفی تولید بالا و بالاتر می رود .

خواهیم کوشید تا با آخرین دانش فنی و به روز و دقتی بالا خواسته های مشتریان را اجرایی کنیم .

 

    انگیزه الو فارمر

یکی از مهم ترین نیاز های کشور عزیزمان در زمینه کشاورزی هوشمند را مرتفع سازد و اتصالی کار آمد و هوشمند بین تقاضا کنندگان نهاده ، محصول ، دانش ، خدمت و مهارت و عرضه کنندگان آن بر قرار کند .

                                                        الو فارمر می کوشد تولید کنندگان و فعالین بخش کشاورزی فقط دغدغه ی تولید داشته باشند ، انتقال دانش فنی و تامین نهاده های کشاورزی تخصص ماست .

فعالین و متخصصین بخش کشاورزی به دلیل گستره ای نهاده های کشاورزی و همچنین دانش فنی ، آزادی انتخاب و عمل خواهند داشت تا تولید مناسب خود را انتخاب نمایند.

الو فارمر گستر فعالیت شرکت های تولید کننده نهاد های کشاورزی را در پهنه ی پهناور سرزمین مان امتداد می دهد.

     چشم انداز الو فارمر 

پیشرو در ارائه اطلاعات ارزشمند ، مربوط به کشاورزی و خالق را حل هایی مبتنی بر علم روز شناخته شود .

با چنین چشم اندازی است که ، مشتری نسبت به الو فارمر وفا دار می ماند و جذب حداکثری مشتری اتفاق می افتد .

در چشم انداز الو فارمر تعریف شده است که ، می بایستی مبتنی بر فن آوریِ منحصر به فرد خود و علم روز پایگاه های ارتباط و اطلاعات را افزایش و گسترش داده

تا در چرخه سودمند ، ارتباطی بین تولید کنندگان و دانشگاهیان و شرکت های صادر کننده محصولات کشاورزی شکل یابد.

هدف ما برای آینده به کار گیری نوآوری ، توسعه و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای تولید محصولات کشاورزی است .

برای داشتن محصولات کشاورزی سالم و قابل رقابت در بازار های جهانی می بایستی ابزار را توسعه داد که الو فارمر چنین کرده است .

 

   شجاعت :

ما بر آنچه انجام می دهیم ایمان داریم ، هستیم تا بهره مند شویم از قضاوت شما.

در معرض قضاوت مدام مشتری بودن شجاعت می خواهد ، باهم الو فارمر رشد می دهیم .

   صداقت :

صداقت مهمترین رکن الو فارمر است ، اعتماد دو طرفه می سازد .

ما این اعتماد را تضمین می کنیم و در پی روابط پایدار برد – برد با مشتریان خود هستیم .

   اعتماد و تعهد :

به الو فارمر اعتماد کنید ، ما به تمام وعده ها و تعهدات خود عمل می کنیم و برای تقدیم خدمات خود در کلاس جهانی می کوشیم .

 

about-us-